ΤΕΝΤΕΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗ

Εδώ και χρόνια προσφέρουμε τις πιο νέες, ανεπτυγμένες και τεχνολογικά άρτιες λύσεις για σκίαση, στην Αλεξανδρούπολη και την ευρύτερη περιοχή.

Η επιχείρηση Τέντες Τοπαλίδη διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό καθώς και χώρους για να παρέχει πάντα τις πλέον αξιόπιστες λύσεις στη σκίαση.

Τέντες Τοπαλίδη στην Αλεξανδρούπολη. Συστήματα σκίασης όπως πρέπει!

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

ΤΕΝΤΕΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ

1

Άρτια εξοπλισμένος χώρος

2

Κάλυψη όλων των αναγκών στο αντικείμενο μας

3

Μελέτη σχεδιασμού από το συνεργείο μας

4

Μεταλλικές κατασκευές και μηχανισμοί

5

Τοποθέτηση από έμπειρο προσωπικό

6

Εκθεσιακός χώρος για να επιλέξετε αυτό που σας αρέσει!